Overheid en Politiek

Overheid Aruba bereikt akkoord over ambtenarensalarissen

ORANJESTAD – De overheid van Aruba heeft een akkoord bereikt met de vakbonden van overheidsmedewerkers over de indexering van lonen over de periode 2018-2023. Dit akkoord erkent een compensatie voor het verlies van koopkracht van bijna twaalf procent, in reactie op de inflatie van bijna zeventien procent die in deze periode plaatsvond.

Als onderdeel van de overeenkomst stijgen de salarissen van het overheidspersoneel met zes procent vanaf 1 juli dit jaar, gevolgd door een verdere stijging van bijna zes procent vanaf 1 januari 2025.

Dit akkoord is een belangrijke stap voorwaarts in het waarborgen van de koopkracht van overheidsmedewerkers, die te kampen hebben gehad met de economische druk veroorzaakt door aanhoudende inflatie.

Deel dit artikel