Politie en Justitie

Rechtbank wijst wrakingsverzoek van Arubaanse overheid in zaak Isla di Oro af

Foto - Aruba Tourism Authority @edrxckkrozendijk

ORANJESTAD – De rechter die de kortgedingzaak behandelt van Parke Arikok tegen het project op het voormalige Isla di Oro mag de zaak blijven behandelen. De wrakingskamer wees een verzoek van de overheid om dat wel te doen af.

De advocaat van de regering had geëist dat de rechter uit de zaak zou worden gezet omdat hij partijdigheid zou hebben getoond. Dit verzoek kwam voort uit opmerkingen van de rechter tijdens de zitting op 5 april, waarbij die zei dat hij eerder ervaringen had gehad met de regering die beslissingen nam die tegen de wet in gingen.

Volgens de advocaat tonen deze opmerkingen aan dat de rechter bevooroordeeld zou zijn tegen de regering en geneigd zou zijn in het voordeel van de tegenpartij, FPNA (Parke Arikok), te oordelen.

Volgens artikel 31 van de relevante wetgeving over wraking, kunnen partijen een rechter wraken op basis van feiten of omstandigheden die de onpartijdigheid van de rechter zouden kunnen beïnvloeden. 

Maar de rechtbank oordeelde dat er, op basis van de argumenten van de advocaat, geen gegronde reden is om aan te nemen dat de rechter partijdig zou handelen. 

De opmerkingen van de rechter waren algemeen van aard en het is bekend dat de regering niet altijd volledig volgens de wet handelt. Als dat het geval zou zijn, ‘zouden alle zaken tegen ambtenaren en klachten ongegrond verklaard worden, wat niet het geval is’.

“Gezien het ontbreken van feiten en omstandigheden die tot een andere beslissing zouden kunnen leiden, moet het verzoek om de rechter uit de zaak te verwijderen worden afgewezen,” aldus de rechtbank. De kortgedingzaak zal worden voortgezet waar deze was gebleven toen het verzoek tot wraking werd ingediend.

Isla di Oro

Op het eiland Isla di Oro, dat onder het beheer valt van Nationaal Park Arikok, zijn volgens deze organisatie ongeoorloofde werkzaamheden aan de gang. Er zouden zonder de benodigde aanlegvergunning activiteiten plaatsvinden. Het eiland, dat tussen Pos Chiquito en Savaneta ligt, is van groot ecologisch belang; het is de enige plek op Aruba waar mangroven, zee en koraalriffen op een gezonde manier met elkaar verbonden zijn, aldus Nationaal Park Arikok.

Isla di Oro is erkend als een Key Biodiversity Area door de International Union for Conservation of Nature en valt onder het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan met Voorschriften 2021 en de Marine Protected Area. Het gebied heeft ook de status van Ramsar-gebied.

Recent zijn er zonder toestemming metalen voorwerpen verwijderd en is wit zand aangebracht voor strandcreatie, wat schade aan de mangrove veroorzaakt heeft, aldus Nationaal Park Arikok.

Deel dit artikel