Politie en Justitie

Wijkagenten getraind in Amerika voor ‘Community Policing’

ORANJESTAD – Vijf wijkagenten hebben een intensieve cursus in de Verenigde Staten met succes afgerond. De opleiding is onderdeel van een strategisch plan gericht op ‘community policing’, waarbij het doel is om de band tussen de politie en de gemeenschap te versterken.

“Dit betekent dat de politieagenten dichter bij de gemeenschap en de netwerkpartners staan,” legt commissaris Ramon Arnhem uit. Community policing, ofwel gemeenschapspolitie, is een strategie van politiewerk die de nadruk legt op het opbouwen van relaties tussen de politie en de gemeenschap. 

Het doel is om de samenwerking tussen de gemeenschap en de politie te versterken om de veiligheid en de kwaliteit van het leven in de wijk te verbeteren. Deze benadering gaat uit van het principe dat politie en burgers samenwerken om problemen te identificeren en op te lossen die bijdragen aan criminaliteit, onrust, of gevoelens van onveiligheid.

Bij community policing zijn agenten vaak toegewezen aan specifieke wijken waar zij een actieve rol spelen in de gemeenschap. Ze nemen de tijd om de bewoners te leren kennen, begrijpen wat er leeft en werken samen met de bewoners aan oplossingen. 

Dit kan variëren van het organiseren van buurtbijeenkomsten en veiligheidstrainingen tot het meewerken aan projecten die de leefbaarheid verbeteren. Het uiteindelijke doel is om een vertrouwensband op te bouwen waardoor burgers meer geneigd zijn om met de politie samen te werken en informatie te delen die essentieel kan zijn voor het voorkomen en oplossen van misdrijven.

Trots

Politiecommissaris Ramon Arnhem spreekt zijn trots uit over de prestatie van de agenten: “Ik ben erg trots op mijn collega’s dat ze deze cursus hebben afgerond. Ze hebben hard moeten werken om dit te bereiken, naast hun reguliere politiewerk. Ze hebben onderzoek verricht, lessen gevolgd en een praktijkexamen afgelegd.”

Deel dit artikel