Politie en Justitie

Minister Endy Croes wil geen ex-gedetineerde worden genoemd

Foto: NoticiaCla

ORANJESTAD – Minister Endy Croes, minister van Onderwijs en Sport, heeft via zijn advocaat een verzoek tot rectificatie ingediend tegen Nelson ‘Speed’ Andrade en Patrick Paskel. Dit verzoek betreft uitspraken die de twee presentatoren deden tijdens hun programma Enfoke, waarin Croes werd aangeduid als ex-gedetineerde.

In een brief, gedateerd op 19 april 2024, legt advocaat Ruiz uit dat zijn cliënt, Endy Croes, zowel in privé als in zijn functie als minister ernstig is geschaad door de uitspraken van de presentatoren. Tijdens de live-uitzending van Enfoke op 9 april 2024 via Bo Guia 88.9 FM, Facebook en YouTube, noemde Patrick Paskel de minister een “ex-convict” en verwees naar vermeende onregelmatigheden bij de Fundacion Lotto Pa Deporte, waarvan Croes eerder lid en later directeur was. Deze beweringen werden verder benadrukt door Andrade, die Croes “veroordeeld door de rechtspraak” noemde.

Ruiz stelt dat deze uitspraken niet alleen feitelijk onjuist en volledig ongegrond zijn, maar ook onnodig beledigend en schadelijk voor de reputatie van Croes. Hij wijst op een beslissing van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 28 november 2012, waarin Croes van alle beschuldigingen werd vrijgesproken. “Deze uitspraken schaden ernstig de eer en goede naam van mijn cliënt, zowel privé als in zijn functie als minister,” aldus Ruiz in de brief.

Endy Croes werd in 2010 onderzocht en ontslagen door de Fundacion Lotto Pa Deporte wegens wanbeheer en persoonlijke verrijking. Na verschillende juridische procedures werd hij uiteindelijk niet strafrechtelijk vervolgd, maar de civiele rechtbank oordeelde dat hij zich schuldig had gemaakt aan wanbeheer.

Nadat Paskel en Andrade geen gehoor gaven aan zijn verzoek om rectificatie, besloot Croes de zaak voor de rechter te brengen om een rectificatie af te dwingen. De rechtszaak vindt plaats volgende week vrijdag om 11:30 uur.

Deel dit artikel