Nieuws op Aruba

Privatisering Rioolinstallatie Bubali goedgekeurd ondanks bezwaren

ORANJESTAD – Het parlement van Aruba heeft gisteren met elf tegen zeven de wet voor de privatisering van de activiteiten van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) goedgekeurd. Dit gebeurde ondanks de juridische en financiële bezwaren van de Raad van Advies. Drie parlementsleden stemden niet: Mervin Wyatt-Ras en Miguel Mansur waren afwezig vanwege reizen, en Rycond Santos do Nascimento onthield zich van stemming.

Minister van Natuur, Ursell Arends, beschouwt de goedkeuring van de wet als een grote prestatie voor Aruba. Al decennia worstelt het eiland met problemen rondom de RWZI. Volgens Arends hebben zowel AVP als MEP economische groei nagestreefd zonder rekening te houden met milieukwesties. De privatisering moet zorgen voor voldoende fondsen en investeringen om de problemen van de RWZI op te lossen, zodat toekomstige generaties geen last meer hebben van deze kwestie.

Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) heeft ernstige bezwaren tegen de ontwerp-landsverordening die toeziet op de overdracht van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in Bubali, Parkietenbos en Zeewijk, evenals het rioolstelsel en de vuilverbrandingsinstallatie aan Aruba Wastewater Sustainable Solutions N.V. (AWSS N.V.).

Het land zou niet de benodigde middelen om de noodzakelijke investeringen te doen, maar dat argument is van tafel geveegd. Uit de Najaarsnota 2023 blijkt dat er in de komende jaren aanzienlijke budgettaire ruimte is voor investeringen, oplopend tot 115 miljoen florin in 2028. De RvA stelt dat financiering van de noodzakelijke investeringen uit eigen middelen wel degelijk mogelijk is, mits er een effectieve kostenbeheersing plaatsvindt en het Retributiebesluit rioolafvoer wordt uitgevoerd.

De RvA merkt op dat er niet voldoende onderzoek is gedaan naar alternatieven voor de voorgestelde verzelfstandiging. Er is geen afweging gemaakt van andere mogelijke overnamepartijen, zoals WEB N.V., of de optie om de RWZI’s via een aanbestedingsprocedure aan een private partij over te dragen. De nieuwe entiteit zou bovendien opereren in een niet-competitieve markt zonder duidelijke prikkels voor kwaliteit en innovatie.

Deel dit artikel