Algemeen

RAIZ: Huwelijksgelijkheid gaat over harmonie in de Arubaanse Samenleving

ORANJESTAD — Volgens de politieke partij RAIZ gaat de behandeling van de wet over het homohuwelijk, vandaag in het parlement over een fundamentele belofte van harmonie, verankerd in het Koninkrijksstatuut. 

“Dit is een beslissend moment waarbij we kiezen voor het type samenleving dat we willen zijn,” verklaart RAIZ. Volgens hen staat de strijd voor huwelijksgelijkheid centraal voor de erkenning van de inherente waardigheid en waarde van elk individu.

RAIZ steunt op het principe van ‘Sumak Kawsay’ (goed leven, gelukkig leven) en streeft naar een samenleving waarin eenheid, solidariteit, respect en empathie heersen. “Een harmonieus Aruba is een plek waar iedereen, ongeacht liefdesvoorkeur, zich gewaardeerd en geaccepteerd voelt,” zegt een woordvoerder van RAIZ.

De partij bekritiseert de ontkenning van het huwelijksrecht aan paren van hetzelfde geslacht als een schending van fundamentele menselijke rechten op geluk en welzijn. “Door deze paren het recht op trouwen te ontzeggen, sturen we een boodschap dat hun liefde minder geldig en waardevol is,” aldus RAIZ.

Aruba staat bekend om zijn gastvrijheid en diversiteit, met meer dan negentig nationaliteiten en verschillende religies die in vrede samenleven. RAIZ benadrukt dat echte trots en inclusiviteit inhoudt dat niemand op het eiland gediscrimineerd wordt op basis van wie hij of zij liefheeft.

De beslissing vandaag ligt in handen van de hoogste bestuursorgaan van het land. “We kunnen kiezen om aan de juiste kant van de geschiedenis te staan, waar liefde heerst boven vooroordeel, en gelijkheid boven discriminatie. Het is tijd om de wereld te laten zien dat in Aruba liefde geen grenzen kent,” sluit RAIZ af.

Hoge Raad

De parlementaire behandeling op Aruba staat los van de uitspraak van de Hoge Raad die op 31 mei verwacht wordt. Het advies van de Advocaat-generaal, eind december vorig jaar was dat een eerdere van het Hof in Willemstad in stand moet worden gehouden. 

De belangenorganisaties argumenteerden dat de huidige wetgeving discriminerend is ten aanzien van seksuele oriëntatie. Dit is in strijd met de Staatsregelingen van zowel Aruba als Curaçao, die discriminatie verbieden. Het hof heeft bevestigd dat er inderdaad sprake is van discriminatie en dat er geen rechtvaardiging bestaat voor het uitsluiten van het homohuwelijk.

De Advocaat-Generaal benadrukte dat de rechter volgens de Staatsregeling van Curaçao de bevoegdheid heeft om wetten te toetsen aan het discriminatieverbod. Dit betekent dat de rechter wettelijke bepalingen die in strijd zijn met dit verbod, buiten toepassing kan laten. De overheden van Curaçao en Aruba hadden beargumenteerd dat de rechter niet op de stoel van de wetgever mag zitten.

Deel dit artikel