Nieuws op Aruba

Arubaanse minister Glenbert Croes werkt mee met strafrechtelijk onderzoek naar corruptie bij zijn ministerie

ORANJESTAD – Dinsdagmorgen vonden er vroeg invallen plaats bij DIMAS en Cocolishi, in verband met een uitgebreid onderzoek naar mogelijke corruptie binnen DIMAS en het Ministerie van Integratie. Minister Glenbert Croes, verantwoordelijk voor de portefeuille Integratie, heeft laten weten dat volledige medewerking zal worden verleend aan dit onderzoek.

Een van de prioriteiten van het kabinet Wever-Croes, sinds hun aantreden, zou het bestrijden van corruptie zijn. Minister Croes benadrukte dat dit onderzoek hier geen uitzondering op is. “Het is bekend dat er altijd corruptie heeft plaatsgevonden bij de vergunningafdeling, en het is hier dat het uitgebreide onderzoek plaatsvindt,” aldus Croes.

De minister benadrukte dat hij niet betrokken is bij enige verdachte activiteiten en dat hij alle betrokken afdelingen, inclusief zijn eigen ministerie, heeft geïnstrueerd om volledige medewerking te verlenen. “Het is belangrijk dat het publiek weet dat ik dit onderzoek steun, omdat alleen op deze manier de corruptie in de vergunningsprocedures kan worden beëindigd. Mensen die een vergunning nodig hebben, worden vaak in moeilijke situaties gebracht om hun vergunning te verkrijgen,” verklaarde minister Croes.

Het kabinet Wever-Croes zegt testreven naar correcte en rechtvaardige procedures bij DIMAS en andere afdelingen waar mensen hun vergunningen moeten aanvragen. “Ons doel is dat iedereen die aan alle vereisten voldoet, op een eerlijke manier zijn vergunning kan krijgen,” benadrukte Croes.

De minister gaf toe dat dergelijke onderzoeken betreurenswaardig zijn, maar hij hoopt dat het onderzoek de tijd zal nemen om alle betrokkenen bij deze handelingen te identificeren en verantwoordelijk te houden. “Alleen op deze manier kunnen we de corruptie stoppen die het ministerie van Integratie en ons land in het algemeen negatief beïnvloedt,” voegde hij toe.

Het onderzoek naar mogelijke corruptie binnen DIMAS en het Ministerie van Integratie is nog in volle gang. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat het bij belangrijke ontwikkelingen het publiek via persberichten zal blijven informeren.

Deel dit artikel