Natuur & Milieu

Aruba’s rioolzuivering afgewenteld op de toerist

ORANJESTAD – Ondanks de waarschuwingen van de Raad van Advies (RvA) heeft het Arubaanse parlement donderdag de wet goedgekeurd die toeristen een sustainability fee van twintig dollar per persoon oplegt. Dit bedrag moet helpen om de privatisering van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) te financieren.

Volgens de overheid zijn deze installaties in een zo slechte staat dat ze een groot risico vormen voor de volksgezondheid en het milieu. De regering claimt echter niet de financiële middelen te hebben om de benodigde investeringen zelf te doen.

De nieuwe wet legt de financiële last van de verouderde rioolstelsels en vervuilde installaties direct bij de toeristen, op voorspraak van de hotelsector. Elke toerist die via de luchthaven Aruba binnenkomt, moet deze fee betalen, ongeacht of ze verblijven in een hotel of in andere accommodaties. Dit betekent dat zelfs toeristen die in huizen of appartementen verblijven, moeten bijdragen aan de kosten van de rioolzuiveringsinstallaties, terwijl ze mogelijk geen gebruik maken van de rioolnetwerken die deze heffing financieren.

Een van de meest controversiële aspecten van deze wet is dat de regering heeft besloten om de kosten van de hotels, die als grootste vervuilers worden beschouwd, door te schuiven naar alle toeristen. De RvA had in zijn advies aangegeven dat dit een onwenselijk kostenverhogend effect zou hebben voor de toeristenindustrie en dat de impact op de toeristische markt niet goed onderzocht was. Desondanks heeft de regering ervoor gekozen om de sustainability fee op te leggen in plaats van een directe heffing bij de hotels.

Betwijfeld

De regering rechtvaardigt deze nieuwe belasting door te stellen dat er geen eigen financiële middelen beschikbaar zijn om de benodigde investeringen te doen. Maar de RvA betwijfelt deze claim. Uit hun onderzoek blijkt dat er wel degelijk ruimte is binnen de begroting voor dergelijke investeringen, vooral als de regering werk zou maken van kostenbeheersing en het bestaande Retributiebesluit rioolafvoer zou uitvoeren.

Wat de gevolgen zullen zijn van deze nieuwe belasting voor de toeristenindustrie op lange termijn is nog onduidelijk. De RvA heeft gewaarschuwd dat de duurzaamheid van deze fee en het kostenverhogende effect voor toeristen een negatieve invloed kunnen hebben op Aruba’s aantrekkingskracht als toeristische bestemming. Bovendien kan de fee dubbel belastend zijn voor toeristen die verblijven in accommodaties die niet op de riolering zijn aangesloten en hun afvalwater via septic services moeten afvoeren.

Met de goedkeuring van deze wet legt de Arubaanse overheid een aanzienlijk deel van de financiële last van de verouderde rioolwaterzuiveringsinstallaties bij de toeristen, zonder de bezwaren en alternatieven die de RvA heeft aangedragen in overweging te nemen. De toekomst zal moeten uitwijzen of deze maatregel de gewenste investeringen in de rioolzuivering zal opleveren zonder de toeristenindustrie te schaden.

Deel dit artikel