Algemeen

Formulieren voor inkomstenbelasting 2023 onderweg

ORANJESTAD – De Belastingdienst van Aruba stuurt de komende dagen alle geregistreerde belastingplichtigen per post het aangiftebiljet inkomstenbelasting 2023. Die hebben tot 9 oktober de tijd om hun aangifte te doen.

Naast de wettelijke termijn geeft het Belastingkantoor een automatische verlenging van twee maanden. In dit geval is de uiterlijke indieningsdatum 9 december 2024. Men hoeft hiervoor geen verzoek in te dienen.

Voorbereiding documenten

Om het formulier zorgvuldig in te vullen, dient men gebruik te maken van diverse documenten zoals jaarinkomen en uitgaven over 2023, zoals jaarloon, uitkeringen bij wijze van pensioen van het werk, ouderdom, weduwe- of wezenpensioen, inkomen uit huur, nevenwerkzaamheden, renteverklaring van een bank of andere kredietinstelling, levensverzekering, bewijs van giftdonaties en bewijs van gemaakte onkosten ten behoeve van kinderen die in het buitenland studeren.

Personen met een eenmanszaak moeten ook hun jaarrekening 2023 opstellen. Indien zij dit zelf niet kunnen, kunnen zij gebruik maken van een adviseur.

Wettelijke verplichting

Het invullen en inleveren van het formulier is wettelijk verplicht. Indien men in gebreke blijft, loopt men het risico een heffing met boete te krijgen. Middels de verklaring over het inkomen heeft de belastingplichtige de mogelijkheid om gebruik te maken van zijn recht om bepaalde onkosten af te trekken.

Deel dit artikel