Aruba

Betalingsregeling bij het OM

Het Openbaar Ministerie kent al enkele jaren een betalingsregeling.

Wanneer u op een zogenaamde Taakstraf zitting Openbaar Ministerie (TOM-zitting) moet verschijnen, kan de officier van Justitie of parketsecretaris u een voorstel doen om strafvervolging te voorkomen. Dit kan een taakstraf zijn, maar ook een transactievoorstel. Als u deze aanvaardt, is de strafzaak afgedaan onder de voorwaarde dat u zich aan de afspraken houdt. Bij een transactievoorstel gaat het Openbaar Ministerie in eerste instantie uit van een maandelijkse betaling van Afl. 250,-. Indien u echter schriftelijk kunt aantonen dat u hiertoe niet in staat bent, kan het Openbaar Ministerie u een betalingsregeling aanbieden. Als u zich niet aan de betalingsregeling houdt, dan zal het Openbaar Ministerie u eerst schriftelijk aanmanen om te betalen voordat u wordt gedagvaard om voor de rechter te verschijnen.
Het Openbaar Ministerie wijst u er wel op dat de betalingsregeling voor het betalen van een geldboete bij een transactie soepeler is dan wanneer u een schadevergoeding moet betalen aan een benadeelde partij. Deze heeft immers ook recht op zijn geld.

In het geval dat u een boete moet betalen, is het eveneens mogelijk om deze in termijnen te betalen. Er kunnen zich verschillende situaties voor doen:

Indien u door een politieagent ter plaatse een zogenaamde Oproeping Proces-Verbaal (OPV) is uitgereikt, staat hierop altijd een zittingsdatum vermeld waarop u voor de rechter moet verschijnen. Meestal is dit na 3 maanden. Tot die datum kunt u de boete in termijnen bij de kassa van het Openbaar Ministerie betalen. U krijgt in dit geval geen brief van het Openbaar Ministerie waarin u wordt opgeroepen de boete te betalen. Houd er echter rekening mee, dat als u de boete niet in zijn geheel voor de op het OPV vermelde zittingsdatum heeft betaald, de boete automatisch met 50% wordt verhoogd. Indien uw zaak voor de rechter verschijnt, kunt u de rechter verzoeken om met uw persoonlijke omstandigheden rekening te houden en de verhoging achterwege te laten. Het is aan het oordeel van de rechter om hierover te beslissen.

Het kan ook zijn dat de politie u geen OPV uitreikt, maar dat de politie een zogenaamd tik-verbaal naar het Openbaar Ministerie verstuurt. Op basis van het tik-verbaal ontvangt u van het Openbaar Ministerie per post een schikkingsvoorstel. Het daarin vermelde bedrag dient u uiterlijk voor de in de brief genoemde zittingsdatum te hebben voldaan, meestal binnen zes weken. U kunt ook in dit geval het Openbaar Ministerie om een betalingsregeling verzoeken, indien u schriftelijk kunt aantonen de boete niet in een keer te kunnen voldoen.

Wanneer u door de rechter bent veroordeeld tot het betalen van een geldboete van minimaal Afl. 250,-, kan ook de rechter rekening houden met uw persoonlijke financiële situatie en bepalen dat u het bedrag in gedeelten mag voldoen. Elke gedeelte is minimaal Afl. 50,-. Wanneer u dan toch niet de geldboete in zijn geheel binnen de door de rechter bepaalde termijn heeft betaald, wordt het bedrag automatisch met Afl. 25,- verhoogd (eerste aanmaning) en moet u het volledige bedrag onmiddellijk betalen. Bij de tweede aanmaning wordt het boetebedrag met 20% verhoogd. Echter, ook dan nog kunt u een betalingsregeling met het Openbaar Ministerie treffen.

Bij burgers die blijven weigeren om te betalen, zal in het uiterste geval het Cuerpo Especial Arubano (CEA) op basis van een machtiging tot binnentreden sommeren om de verschuldigde boete onmiddellijk te betalen. Bij uitspraken van de rechter waarbij een geldboete is opgelegd, bepaalt de rechter namelijk tevens dat voor elke volle Afl. 50,- die niet wordt betaald, de burger een dag vervangende hechtenis moet ondergaan.
Het Openbaar Ministerie adviseert u daarom om uw boete tijdig te betalen, al dan niet in gedeelten, en om uw boete niet te laten oplopen. Bovendien is het Openbaar Ministerie altijd bereid om met u, indien nodig en daar waar mogelijk, een betalingsregeling af te spreken.

Deel dit artikel