Aruba

Journalisten aangehouden in onderzoek naar politie-portofoon

De Landsrecherche heeft vandaag drie personen aangehouden in een onderzoek naar diefstal, verduistering en/of heling van portofoons van het KPA. In het onderzoek werd vandaag tevens een vijftal huiszoekingen verricht, waarbij o.a. een portofoon van het KPA in beslag werd genomen.

Het Openbaar Ministerie kan bevestigen dat de drie aangehouden personen werkzaam zijn als journalist en dat zij ervan verdacht worden dat zij zich schuldig maakten aan de diefstal of heling van een of meer portofoons van het KPA. Eén van de huiszoekingen werd verricht in de woning van een medewerker van het KPA.

De Landsrecherche startte voormeld onderzoek o.a. op de verdenking dat één of meer journalisten in het bezit zouden zijn van portofoons van het KPA. Deze verdenking raakt aan de integriteit van het KPA en bovendien moet het ontoelaatbaar worden geacht dat onbevoegden kennis nemen van vertrouwelijke politiecommunicatie via portofoons: dat ondermijnt strafrechtelijke onderzoeken en schaadt de privacy van betrokkenen.

Het onderzoek wordt voortgezet.

Deel dit artikel