Aruba

Aruba schaft nieuwe ‘positieve lijst’ weer af

Aruba schaft nieuwe 'positieve lijst' weer af

Demissionair minister-president Evelyn Wever-Croes heeft bekend gemaakt dat de regering besloten heeft om de wijzigingen voor het vergoeden van geneesmiddelen weer terug te draaien. Volgens haar heeft een deel van de bevolking geen geld om zelf te betalen voor pijnstillers en maagzuurremmers. 

,,Veel mensen hebben ons benaderd om te vertellen dat ze hun geneesmiddelen niet kunnen betalen en het noodgedwongen zonder doen. Het gaat om mensen die afhankelijk zijn van bijstand, FASE of ouderdomspensioen. De ministerraad heeft besloten om de beleidsverandering bij de AZV terug te draaien.”

Per 1 april was een nieuwe ‘positieve lijst’ in werking getreden. Geneesmiddelen waarvan het gebruik verouderd is komen niet langer voor vergoeding in aanmerking, net zoals medicijnen waar een goedkoper alternatief voor beschikbaar is. Daarnaast, en daar zit de pijn van veel mensen, worden de zogenaamde ‘over-the-counter’ middelen niet langer vergoed. Daarbij gaat het om zaken als eenvoudige pijnstillers, maagzuurremmers en oogdruppels. Deze ‘positieve lijst’ is per 1 mei weer afgeschaft.

Volgens de premier was het besluit niet goed doordacht en is te weinig oog geweest voor de impact op patiënten met weinig draagkracht. De opdracht aan het Uitvoeringsorgaan van de Algemene Ziektekostenverzekering is om het beleid nog eens te bestuderen. 

De maatregel werd genomen als onderdeel van de bezuinigingen op de ziektekosten, die onderdeel uitmaken van het Landspakket voor Aruba. Daarin zijn eisen geformuleerd waaraan Aruba moet voldoen in ruil voor financiële steun uit Nederland. Waar de bezuinigingen nu gaan vallen is nog niet duidelijk.

Deel dit artikel