Aruba

Aantal zwerfdieren moet omlaag op Aruba

ORANJESTAD – Met ongeveer 40.000 zwerfhonden en katten op Aruba is de populatie zwerfhonden te groot. Om dit probleem aan te pakken, is een van de doelstellingen van het Nationaal Plan om hondenbezitters aan te moedigen verantwoordelijker te werk te gaan. Het Nationaal Plan is belast met de aanpak van de zwerfhondenproblematiek.

Het voorlopige resultaat van Census 2019 laat zien dat zwerfhonden de nummer 2 overlast zijn voor onze burgers. Uit een onderzoek van meer dan twintig jaar geleden blijkt ook dat tachtig procent van de zwervende honden een eigenaar heeft. Er lijkt nog niet veel te zijn veranderd.

Honden mogen dan overlast geven, maar het zijn de mensen zelf die dit probleem laten escaleren door honden niet te laten steriliseren, de dieren niet op het erf te houden en ongewenste honden te dumpen omdat ze groot zijn en minder leuk.

Veel honden worden achtergelaten of op straat gedumpt, maar de laatste tijd brengen mensen veel honden en katten naar het Hondencontrolecentrum (CCC) wanneer het kantoor gesloten is. De bewakingscamera van het centrum registreert beelden van personen die hun huisdieren achterlaten. Ze laten hun huisdieren achter in een doos of vastgemaakt aan een boom voor het centrum, zonder zelfs maar te denken aan de risico’s die de dieren lopen. Sommige achtergelaten katten overleven het, maar sommigen hebben minder geluk omdat de honden uit de buurt hen doden in dezelfde doos waarin ze hen brengen. CCC stuurt deze beelden door naar het Openbaar Ministerie, omdat het om strafbare feiten gaat.

CCC dringt er bij alle personen, die hun huisdieren naar het centrum willen brengen, op aan ze ’s morgens te brengen, van maandag tot vrijdag, van 8.00 – 11.00 uur. Op die manier kan het centrum passend voor de huisdieren zorgen en kan de eigenaar de afstandsverklaring ondertekenen.

Vanwege de grote aantallen ongewenste dieren vraagt CCC de eigenaar eerst zelf een nieuw onderkomen voor de honden en katten te zoeken: ,,Als u geen verantwoordelijke eigenaar kunt vinden, kunt u ze naar het CCC brengen tijdens de genoemde kantooruren. Het CCC zal samen met de andere stichtingen proberen een nieuwe eigenaar te vinden. Als het niet lukt om binnen de wettelijk gestelde termijn een eigenaar te vinden, zal het huisdier worden geëuthanaseerd.”

CCC roept ook op tot sterilisatie. ,,Het is belangrijk te benadrukken dat de pups van uw hond ook uw verantwoordelijkheid zijn. Als u niet bereid bent deze verantwoordelijkheid op u te nemen, steriliseer uw huisdier dan. Neem, zoek of koop geen hond als u niet in staat bent om voor hem te zorgen.”

Deel dit artikel