Aruba

Geldkraan dicht door patstelling over verlenging protocol financieel toezicht tussen Aruba en Nederland

Geldkraan dicht door patstelling over verlenging protocol financieel toezicht tussen Aruba en Nederland

Nederland gaat vooralsnog niet akkoord met het verzoek van Aruba om af te mogen wijken van de begrotingsnormen in 2022. Oorzaak is de onduidelijkheid over de voortzetting van eerdere afspraken, die vast zijn gelegd in een samenwerkingsprotocol dat op 1 januari afloopt.

Een verlenging van dat protocol voorziet onder meer in een vaststelling van nieuwe begrotingsnormen per 1 januari. Nu de landen het niet eens worden over de verlenging wil staatssecretaris Raymond Knops niet instemmen om – op Arubaans verzoek – af te mogen wijken van de begrotingsnormen.

Het verlengen van het protocol of andere afspraken over begrotingsnormen met een termijn die lang genoeg is om een vacuüm te voorkomen is dan ook volgens Knops geen nieuwe voorwaarde, zoals premier Evelyn Wever Croes in de media stelde. De bewindsman ziet zijn weigering om Aruba af te laten wijken van de normen als een logisch gevolg van het ontbreken van heldere begrotingsnormen met ingang van volgend jaar.

Helder

“Ik ben daar in de gesprekken hierover met Aruba de afgelopen weken altijd helder geweest”, zegt Knops. Groot geschilpunt is dat Nederland het protocol wil verlengen zonder einddatum, maar dat Aruba niet langer dan een jaar verlenging wil.

Knops zegt een compromis te hebben voorgesteld en het protocol dan voor drie jaar vast te stellen. Of zoveel eerder mocht de nieuwe Rijkswet Aruba financieel toezicht in werking treden. Maar zover wil Aruba niet gaan.

Patstelling

De staatssecretaris zegt dat beide landen nu in een patstelling terecht zijn gekomen. Het ontbreken van afspraken over financieel toezicht is volgens de bewindsman niet uit te leggen in de huidige situatie waarin door Nederland ruim 900 miljoen florin aan liquiditeitssteun is verstrekt.

De onduidelijkheid over de normen weerhoudt Nederland er dan ook van om verdere afspraken met Aruba te maken over herfinanciering van deze leningen of het verstrekken van additionele middelen.

Het is volgens Knops aan Aruba om de verlenging van het protocol en de eventuele gevolgen daarvan met de Staten te bespreken. Dat is niet aan de Nederlandse regering, waarbij de bewindsman berandrukt dat het niet de bedoeling van Nederland is om de Staten van Aruba buitenspel te zetten.


Deel dit artikel