Aruba

Opinie: tijd voor ‘Benny’ om op te stappen

Oud-minister Benny Sevinger betrapt door Gerecht

Oslin Benito ‘Benny’ Sevinger, voormalig minister en thans AVP-Statenlid op Aruba, heeft in een civiele zaak een stevige tik op de vingers gekregen van de Arubaanse rechter. De karatekampioen en populaire politicus gaf na de verkiezingen van 22 september 2017 als demissionair bewindspersoon gauw nog even een cadeautje weg. Tijd om zijn huidige zetel als parlementslid op te geven?

Redactioneel commentaar | Dick Drayer

Hij tekende een overeenkomst van erfpacht, waardoor het Arubaanse bedrijf Ocean Eco Cleaning voor een relatief laag bedrag bepaalde percelen als erfpachter zou kunnen verkrijgen.

De bedoeling van Ocean was om op die percelen appartementen te gaan bouwen, vermoedelijk voor verhuur, iets anders dus dan gebruik voor de eigenlijke bedrijfsactiviteiten. Het spotprijsje van 173.000 florin werd direct betaald door Ocean.

Maar zijn opvolger, Otmar Oduber, zet alle verkoopprocessen van publieke eigendommen stop. Ocean stapt naar de rechter. De deal zou onderdeel zijn van het afscheidsbeleid van de regering Eman.

Afscheidsbeleid

Onder dat ‘afscheidsbeleid’ zegt de rechter ironisch dat onder meer wordt verstaan dat niet lang voor een wisseling van de regering inhoudelijk twijfelachtige besluiten worden genomen met als kennelijk motief het volgend bestuur, waarvan mag worden aangenomen dat het een dergelijk besluit niet zou nemen, voor een voldongen feit te stellen. Met alle consequenties van dien voor de schaarse Arubaanse openbare goederen en middelen.’

De rechter vindt bovendien dat ook naar het ongeschreven recht van Aruba het demissionair bestuur past om een zekere mate van terughoudendheid te betrachten ten aanzien van te nemen besluiten. ‘Dit geldt temeer als het gaat om, zoals hier het geval is, een niet urgente aangelegenheid die kon wachten op afhandeling door het opvolgend missionaire bestuur.

De handelwijze van Sevinger is zonder nadere uitleg meer dan twijfelachtig en onbegrijpelijk, aldus het gerecht. Zeker nu gebleken is die een ongekende snelheid aan de dag legde, waarvoor anderen normaliter maanden zo niet jaren op een dergelijke beslissing moeten wachten. Nog los van het feit dat de beslissing van Sevinger zeer onzorgvuldig was omdat er geen enkel ambtelijk onderzoek en/of advies aan is voorafgegaan.

Bekende van Justitie

Benny Sevinger is een bekende van Justitie. Eerder werd de oud-minister aangehouden op verdenking van gesjoemel met overheidsterreinen. In de zaak Avestrus (Struisvogel) wordt hij verdacht van ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen bij de uitgifte van overheidsgronden in de periode 2009-2017.

Sevinger zou voor bevriende ondernemers grote stukken terrein in zeer korte tijd te hebben geregeld. Hij wordt op 26 mei 2021 gearresteerd.

Kort daarna zijn er verkiezingen. Mike Eman, toen nog premier, gelooft heilig in de onkreukbaarheid van zijn pupil en noemt het Openbaar Ministerie ‘partijdig’. Volgens hem worden rond verkiezingstijd altijd acties ondernomen door het OM tegen AVP-leden. Daarmee zou die de kiezer willen beïnvloeden, aldus de ex-premier.

Daglicht

De woorden van Eman vinden kennelijk weerklank onder de achterban van de AVP. Sevinger wordt tijdens de verkiezingen van 25 juni vorig jaar met voorkeursstemmen gekozen in het parlement. Dat hij kort daarop wordt beëdigd in het parlement, noemt de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes een zwarte dag voor Aruba.

Deze civiele zaak toont aan dat het bestuurlijke daglicht nog steeds niet terug is op Aruba. Tijd dus voor Benny om schoon schip te maken en uit het parlement te stappen. Aruba heeft recht op een stralend nieuwe dag in het nieuwe jaar.


Deel dit artikel