Aruba

Regering kan niet voldoen aan advies CAFT 

Regering kan niet voldoen aan advies CAFT

ORANJESTAD – Volgens de minister van Financiën, Xiomara Maduro, stelt het College Aruba financieel toezicht (CAft) onmogelijke eisen aan de begroting voor 2022. Daarom wordt een deel van de adviezen niet opgevolgd.

Volgens de minister heeft CAft er bij de regering op aangedrongen haar goederen- en dienstenkosten te verlagen naar hetzelfde niveau als in 2020. Volgens de minister is dit onmogelijk aangezien 2020 geen normaal operationeel jaar was in verband met het uitbreken van de coronacrisis. 

CAft wil ook dat de regering afziet van de verlaging van de inhouding op de ambtenarensalarissen. Het gaat om de helft van de salariskorting. Het kabinet wacht het besluit van de Rijksministerraad af ​​alvorens eventuele wijzigingen aan te brengen. 

Het CAft wil verder dat de regering de controles van de salarissubsidies vóór 1 april 2022 afrondt en het bedrag opneemt in de begroting van 2022. De regering heeft op dit punt voldaan aan het advies. 

CAft heeft de regering ook verzocht om een ​​financieel overzicht van de fiscale wijzigingen in het Landspakket. Volgens de minister gaat Directie Financiën uit van 160 miljoen voor 2023, maar aangezien de wet nog niet rond is, kan ze voorlopig nog geen gedetailleerd overzicht geven. Dit kan wel door middel van een nota van wijziging in de begroting worden opgenomen.

De CAft wil ook dat de regering de in januari 2021 ingevoerde verlaging van de loonbelasting van twee procent afschaft. De regering heeft hiermee rekening gehouden in haar fiscale wijzigingen in het Landspakket. De nodige wijzigingen zullen worden verwerkt in de nota van wijziging. 

Deel dit artikel