Aruba

De Belastingdienst gaat het nieuwe belastingstelsel voor 2023 uitleggen aan de gemeenschap

Na uitgebreide voorbereiding, gaat de Belastingdienst nu beginnen met de presentatie aan de gemeenschap en stakeholders over de fiscale hervorming 2023. Die is nu ruim een ​​jaar bezig met de voorbereidingen, in lijn met het tempo van het Landspakket voor Aruba. Het is zover, de Belastingdienst heeft groen licht gekregen van de overheid om te starten met het uitvoeringsproces, inclusief informatievoorziening en overleg met stakeholders.

Volgens de directeur van de Belastingdienst, Luenne Gomez-Pietersz gaat het om een historisch moment waarin het traject van de fiscale hervorming bilateraal is overeengekomen met Nederland onder de vlag van COHO.

BTW-stelsel

De globale structuur van de fiscale hervorming is vastgelegd in het Landspakket. Aruba gaat onder andere een btw-stelsel invoeren. Nu de details zijn vastgesteld en het COHO de BTW structuur heeft goedgekeurd, kan de Belastingdienst beginnen met de uitvoering van de hervorming van de belastingwetgeving op Aruba.

De Belastingdienst is het traject inmiddels gestart. De Fiscale Hervorming Aruba wordt in overleg met de vakbonden van de private en publieke sector voorbereid. De wettelijke basis van het BTW-stelsel waaraan Aruba moet voldoen is opgezet met steun en begeleiding van het IMF en de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Om de stakeholders erbij te betrekken, organiseert de Belastingdienst meerdere stakeholderbijeenkomsten. Tijdens de stakeholderbijeenkomsten wordt informatie gedeeld over het hele proces dat heeft geleid tot de fiscale hervorming. De bijeenkomsten zullen informatief en interactief zijn om de deelname van elke belanghebbende aan te moedigen. De belanghebbenden die voor de bijeenkomst zijn uitgenodigd zijn: ATIA, KVK, Aruba Food & Beverage Association, Juweliersvereniging en Chinese Vereniging.

Al met al vertegenwoordigen deze stakeholders de meerderheid van de economische sectoren op Aruba en stellen de Belastingdienst en hun experts in de gelegenheid om hen in detail te informeren over de fiscale hervorming 2023. Door deze stakeholders te betrekken, kunnen ze de informatie doorsturen naar alle bedrijven binnen hun sector over de fiscale hervorming en de mogelijke impact ervan op hun bedrijf beoordelen.

De consumenten, de lokale gemeenschap, zullen ook relevante informatie krijgen over het Btw-systeem om te begrijpen hoe de BTW verschilt van de BBO die al bestaat sinds 2007, maar ook om te weten wat de belangrijke veranderingen zijn die ze in acht moeten nemen vanaf 1 januari 2023”, aldus mevrouw Gomez-Pietersz.

Deel dit artikel