Aruba

‘Openstelling Nationaal Groeifonds Nederland voor heel het Koninkrijk is complex’

'Openstelling Nationaal Groeifonds Nederland voor heel het Koninkrijk is complex'

De Nederlandse regering zegt dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat het Nationaal Groeifonds wordt opengesteld voor aanvragen uit heel het Koninkrijk. Maar vanwege de complexiteit is nog niet duidelijk hoe dat er uit gaat zien.

Het huidige wetsvoorstel is alleen gericht is op het land Nederland, inclusief Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Maar Den Haag zegt toe dat zij de komende maanden gaat uitwerken op welke wijze de openstelling van het Nationaal Groeifonds ook voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten gerealiseerd kan worden.

Met het Nationaal Groeifonds trekt het Nederlandse kabinet voor de komende vijf jaar twintig miljard uit voor projecten die gericht investeren op het gebied van kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

30 miljoen

De Raad van State heeft eerder geadviseerd om de investeringsgrens van dertig miljoen euro die geldt voor projecten in het groeifonds anders in te richten voor de eilanden. De kleinschaligheid van de lokale economieën maakt het niet waarschijnlijk dat de openbare lichamen investeringsvoorstellen van voldoende volume kunnen indienen.

De Nederlandse regering is dat vooralsnog niet van plan omdat zij vindt dat bij voorstellen van de eilanden aangesloten kan worden bij projecten in Europees Nederland.

Maar de aard van de uitdagingen in Caribisch Nederland verschillen volgens de Raad van State significant van die in Europees Nederland, waardoor investeringsvoorstellen om het verdienvermogen in Europees Nederland te versterken naar verwachting niet zullen aansluiten op de schaal van de investeringsbehoeften in Caribisch Nederland. Het CDA wil nu terugkoppeling hierover van de minister.

Loket

De leden van de CDA-fractie hebben de Nederlandse regering ook gevraagd hoe die denkt over de opening van een loket voor relatief kleine Groeifondsprojecten in Caribisch Nederland.

De regering belooft dat zij oog houdt voor het tijdig toegankelijk maken van het Nationaal Groeifonds voor het Koninkrijk zodat heel het Koninkrijk aanspraak kan maken. Of dat loket er komt staat nog te bezien.


Deel dit artikel