Aruba

Aruba haalt te weinig belasting op

ORANJESTAD – Aruba haalt te weinig belasting op. Dat meldt het College Aruba financieel toezicht, CAft, op basis van de vierde uitvoeringsrapportage. Het gaat om 32 miljoen florin aan loonbelasting, winstbelasting en dividendbelasting.

Ook is er sprake van een sterke terugval van deze belastingsoorten ten opzichte van 2020. Gelet op de sterke economische groei in 2021 is de terugval opmerkelijk, er zou juist meer moeten zijn binnengekomen.

De indirecte belastingbaten namen vorig jaar toe met 25 procent. Ook de invoerrechten namen in 2021 toe, maar blijven nog altijd achter bij wat er in de begroting is gepland.

Het CAft wil weten waarom de directe belastingbaten en de invoerrechten achterblijven ten opzichte van de begroting. Inkomsten van de overheid die niet vallen onder de belastingbaten zijn  toen miljoen hoger uitgevallen dan geraamd in de begroting van vorig jaar.

Dat komt vooral omdat er meer geld is binnengehaald met de inning van leges en rechten, en retributies. Gelden die de overheid int vanwege een tegenprestatie, zoals havengelden, concessies en reinigingsrechten. 

Deel dit artikel