Aruba

Arubaanse toergids veroordeeld voor dood toerist

Foto: 24ora.com
Foto: 24ora.com

ORANJESTAD – Dyron C. hoeft niet de gevangenis in, maar is wel schuldig bevonden aan de dood van een toerist. Die verdronk vorig jaar juli, na een sprong van de klif bij Moro Beach.

Met het vonnis wil de rechtbank recht doen aan de verantwoordelijkheid die toergidsen dragen wanneer zij toeristen onder hun hoede hebben.

Maar omdat Dyron met duidelijk gevaar voor eigen leven zich tot het uiterste heeft ingespannen om de toerist alsnog in veiligheid te brengen, blijft het bij een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaar.

Moro Beach

op 8 juli 2021 gaat het mis als Dyron, die toergids is en een eigen bedrijf runt met een toerist van de rots bij Moro Beach springt. Het slachtoffer en zijn partner waren als toeristen met vakantie op Aruba en hadden online bij Dyron een wandeling onder zijn begeleiding gereserveerd aan de noordkust van het eiland.

De wandeling voerde hen langs Moro Beach naar de Natural Pool. Dyron wijst beide toeristen op de mogelijkheid om bij daar van de rots in zee te springen en vandaar naar het strand te zwemmen. Ondanks de borden die daar staan en een sprong uitdrukkelijk verbieden.

De partner van het slachtoffer besluit niet te springen, maar de sprong wel op video vast te leggen. Daarop is te zien dat Dyron en het slachtoffer na de sprong in de richting van het strand zwemmen, maar dat zij door meerdere hoge golven en een sterke onderstroom weer richting de zee worden getrokken.

Ondanks verwoede pogingen van Dyron om het slachtoffer in veiliger water te brengen worden zij verder in zee getrokken. Het slachtoffer raakt vervolgens buiten bewustzijn en verdrinkt uiteindelijk.

Noordkust

Gezien de omvang en hevigheid van de waargenomen golven leidt het volgens het Gerecht geen twijfel dat het in het algemeen gevaarlijk is om ter plaatse te gaan zwemmen. Dat zwemmen aan de noordkust niet zonder gevaar is, is op Aruba algemeen bekend.

Bovendien zijn ter plaatse borden geplaatst waarop uitdrukkelijk wordt aangegeven daar niet te zwemmen en van de rotsen af in zee te springen. Dyron was zich hiervan bewust, doch meende door zijn ervaring als gids het gevaar voldoende te kunnen beperken.

Ook het slachtoffer is daar kennelijk van uitgegaan en heeft zijn vertrouwen in de Dyron gesteld, ondanks dat ook hij de waarschuwingsborden heeft moeten waarnemen.

Dat het de eigen beslissing van het slachtoffer was om te springen maakt daarom niet dat de noodlottige afloop niet aan Dyron kan worden toegerekend. Hij heeft zich volgens het Gerecht immers gepresenteerd als een professionele gids die door zijn ervaring de risico’s van de onderhavige activiteit goed weet in te schatten. Toeristen die met zo iemand in zee gaan, moeten daarop kunnen vertrouwen.

Vertrouwen

Door verdachtes aanmerkelijke onvoorzichtigheid en nalatigheid is een persoon op tragische wijze, voor de ogen van zijn partner komen te overlijden. Een persoon die met zijn partner op vakantie was en zijn vertrouwen in de verdachte had gesteld om een actieve wandeling langs de noordkust van Aruba te maken.

In plaats daarvan eindigde de dag in een drama. Het leed dat de dood van het slachtoffer bij de nabestaanden heeft veroorzaakt is groot en onomkeerbaar. Daarnaast kunnen deze gebeurtenissen schadelijk zijn voor het imago van Aruba als toeristische bestemming, waarop de Arubaanse economie en welvaart grotendeels is gebaseerd. Toeristen moeten erop kunnen vertrouwen dat zij hier op veilige en verantwoorde wijze van hun vakantie kunnen genieten.

Strafoplegging

Het Gerecht houdt er bij de strafoplegging ook rekening mee dat deze tragische gebeurtenis een grote impact op de verdachte heeft gehad. Hij zal de rest van zijn leven met de gevolgen van zijn handelen moeten leren leven.

Dat hij daaronder heeft te lijden staat voor het Gerecht wel vast. Verder houdt het Gerecht er rekening mee dat de Dyron met duidelijk gevaar voor eigen leven zich tot het uiterste heeft ingespannen om te trachten om het slachtoffer alsnog in veiligheid te brengen.

Zij dienen zich er terdege rekenschap van te geven dat zij strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gehouden voor ongevallen, ontstaan door nalatig of onvoorzichtig handelen.

Het Openbaar Ministerie en Dyron hebben beiden veertien dagen de tijd om in hoger beroep te gaan.


Deel dit artikel