Aruba

Overheid Aruba wijst op verantwoordelijkheden hondenbezitters

Overheid Aruba wijst op verantwoordelijkheden hondenbezitters

ORANJESTAD – De overheid van Aruba wijst opnieuw op de verantwoordelijkheden van hondenbezitters zoals die zijn vastgelegd in de hondenwet. Begin april lanceerde de overheid een bewustwordingscampagne als onderdeel van het Nationaal Plan Zwerfdieren.

Deze campagne maakt mensen bewust van de verantwoordelijkheid om hun honden in hun respectieve tuin/eigendom te houden, zoals vermeld in de hondenwet.

De hondenverordening stipuleert de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de politie, het Bureau City Inspector (BCI) en de gemeenschap met betrekking tot honden.

Een eigenaar heeft de verplichting en is verantwoordelijk om zijn hond op eigen terrein te houden, al dan niet omheind en in overeenstemming met de wet. De eigenaar heeft de bevoegdheid om beslissingen te nemen met betrekking tot het welzijn van het huisdier. De handhaving en uitvoering van de Hondenwet is de verantwoordelijkheid van de politie, maar ook van het Bureau City Inspector, BCI.

De BCI heeft de bevoegdheid om waarschuwingen te geven en hun team van buitengewone politieagenten kan boetes uitschrijven. Wanneer een hond op straat dwaalt en overlast veroorzaakt en/of een bedreiging vormt voor anderen, dient dit te worden gemeld bij de BCI. Als een hond iemand aanvalt en bijt op openbare plaatsen, moet dit ook worden gemeld bij de politie.

Hondenbezitters kunnen een eerste waarschuwing krijgen als de autoriteiten de hond op openbare plaatsen zien. De tweede keer dat de hond wordt gesignaleerd in openbare ruimtes (buiten het erf van de eigenaar), zullen de autoriteiten overgaan tot het beboeten van de eigenaar.


Deel dit artikel