Aruba

Rijksministerraad dringt aan bij Aruba om zorgkosten 60 miljoen florin te verlagen dit jaar

Aruba heeft nog altijd niet voldaan aan de eis van Nederland om in 2021 zestig miljoen florin te korten op het budget van de Algemene Ziektekosten Verzekering, AZV. In 2020 was dit wel gelukt. De bezuiniging is nodig om de zorgkosten in de hand te houden en de druk op de begroting van Aruba te verminderen.

Aruba heeft eind 2021 op verzoek van de Rijksministerraad een plan van aanpak opgesteld om die zorgkorting vanaf 2022
wél te realiseren zodat Aruba blijvend aan deze liquiditeitssteunvoorwaarde voldoet. Door vertraging in de uitvoering van dit plan van aanpak verwacht het College Aruba financieel toezicht nu, dat er in 2022 besparingsverliezen zullen optreden.

Aruba moet nu via het College de Rijksministerraad informeren over hoe deze besparingsverliezen in het lopende begrotingsjaar worden gecompenseerd.

Ook de ontwikkeling van de zorgkosten in Curaçao en in Sint Maarten zijn voor Den Haag reden tot zorg.

Deel dit artikel