Aruba

Aruba komt bevolking tegemoet met belastingverlaging, maar wil de rekening niet zelf betalen

De verlaging van de loonbelasting van januari 2021 is doorgevoerd, maar wie de rekening gaat betalen is nog steeds niet duidelijk. Dat valt op te maken uit de brief van Raymond Gradus van toezichthouder CAft aan de regering van Aruba.

Volgens regering Wever-Croes is de tariefverlaging een essentieel onderdeel van de fiscale hervorming die de minister van Financiën, Economie en Cultuur implementeert.

Nodig, zegt minister Maduro, omdat in 2020 de Covid19-pandemie een ernstige sociaaleconomische noodsituatie veroorzaakte. Veel huishoudens leden aanzienlijke inkomensverliezen.

Met een verlaging van de loonbelastingtarieven wil de regering Wever-Croes de Arubaanse belastingbetaler enige financiële opluchting bieden en de koopkracht verbeteren.

Geste

Een aardige geste, waarvan het College financieel toezicht opmerkt dat het geld – om de gemiste en begrote inkomsten toch in handen te krijgen – met behulp van compenserende maatregelen elders moet worden veiliggesteld. Het gaat om vijftien miljoen florin.

Afspraken in het landspakket onder COHO en adviezen van het IMF hameren er bij de Arubaanse regering steeds weer op om met het nieuwe belastingstelsel niet alleen meer inkomsten te genereren, maar ook de belastingdruk te verleggen van inkomsten en winst naar consumptie. Wat nu gebeurt is het omgekeerde.

Volgens het CAft zou de minister van Financiën compensatie zoeken door meer indirecte belastingen op te halen bij het volk. Die brief is evenwel niet gepubliceerd door de minister, zoals veel van haar brieven niet te controleren zijn, omdat er geen website is – zoals het CAft heeft- waarop standaard brieven gepubliceerd worden.

Wat het College stoort is dat Maduro niet zegt of de meeropbrengsten door een betere belastinginning het gevolg is van een incidentele meevaller of dat die het gevolg is van een structurele belastingverhoging en vooral waar dan?

Vroegst

Nog onduidelijker wordt het volgens het College wanneer Maduro, in reactie op het advies van het CAft bij de begroting, aangeeft dat er rekening wordt gehouden met de CAft-aanbeveling om de vijftien-miljoen-maatregel te compenseren door er op zijn vroegst vanaf 2023 aan te beginnen.

Hieruit maakt het CAft op dat Aruba sinds de verlaging van het tarief in de loonbelasting in 2021 dus geen compenserende maatregelen heeft getroffen. Hoe en door wie de rekening van vijftien miljoen uiteindelijk betaald gaat worden blijft daarom ongewis.

Deel dit artikel