Aruba

Te late invoering eigen bijdrage gaat Aruba geld kosten, CAft wil weten hoe dat betaald wordt

Aruba maakt geen stappen en laat concrete maatregelen na om extra kosten vanwege de te late invoering van het landsbesluit ter invoering van de eigen bijdrage voor medische kosten te compenseren.

De besparing van 60 miljoen florin zoals met Nederland in het kader van de liquiditeitssteun is afgesproken, is volgens het College in ieder geval tot dusver niet volledig gerealiseerd.

Het landsbesluit ten behoeve van de invoering van de eigen bijdrage zou per 1 april en na uitstel per 1 juli in werking treden. Al is een en ander nog allerminst zeker. In ieder geval is het al te laat om de besparingen in 2022 volledig te realiseren.

Een belangrijke oorzaak van de besparingsverliezen is de vertraging bij het invoeren van de eigen bijdrage en de positieve lijst genees- en verbandmiddelen.

Waarom het CAft zo hamert op de invoering van de eigen bijdrage is dat als de besparingsverliezen niet gecompenseerd worden en daardoor het resultaat van de AZV negatief wordt beïnvloed, het land Aruba wettelijk verplicht is het ontstane tekort aan te zuiveren.

Een landsbijdrage aan AZV zal het financieringstekort vergroten, aangezien momenteel in de begroting geen landsbijdrage is opgenomen.  

Het CAft hekelt het feit dat de Arubaanse regering opnieuw niet duidelijk maakt wanneer de besparingsmaatregelen in de zorg volledig worden ingevoerd en hoe de besparingsverliezen als gevolg van het later invoeren van maatregelen worden gedekt.

Deel dit artikel