Aruba

OM Aruba gaat namen van verbaliserende politieagenten soms anonimiseren

Opsporingsambtenaren op Aruba die onderzoek doen naar gevoelige zaken, kunnen in sommige gevallen anoniem blijven wanneer ze een verbaal uitschrijven. Dat staat in een nieuwe richtlijn die door de procureur-generaal is vastgesteld.

Het komt volgens het OM voor dat er door opsporingsdiensten onderzoeken worden gedaan die naar hun aard zodanig gevoelig kunnen zijn, dat het voor de verbaliserende opsporingsambtenaren van belang is dat zij anoniem blijven.

Zeker in de kleine gemeenschap die Aruba is, kan de naam van een verbalisant onder een proces-verbaal tot repercussies leiden voor die verbalisant of zijn of haar familieleden. De procureur-generaal stelt met het vaststellen van deze richtlijn aanvullende regels vast over de wijze waarop processen-verbaal voortaan dienen te worden ondertekend. Deze richtlijn treedt in werking op 8 augustus.

Controleerbaar

Het optreden van opsporingsambtenaren is gebaseerd op de wet. Hij of zij dient zich ook te houden aan eisen van het ongeschreven recht, waaronder de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Het is van groot belang dat het opsporingsproces en het handelen van een opsporingsambtenaar controleerbaar is.

Het afschermen van de namen van opsporingsambtenaren dient daarom volgens het OM slechts in uitzonderlijke gevallen te worden toegepast. De nieuwe richtlijn is van toepassing op opsporingsambtenaren die werkzaam zijn binnen tactische opsporingsonderzoeken.

Het is al gebruikelijk dat de opsporingsambtenaren werkzaam bij het Observatieteam, het Arrestatieteam en de opsporingsambtenaren werkzaam bij de Criminele Inlichtingendiensten onder nummer verbaliseren.

De redenen daarvoor zijn evident en in de praktijk sinds jaar en dag geaccepteerd door de rechter. Er is geen reden om de praktijk op dit punt aan te passen.

Nummer

In opsporingsonderzoeken waarin bescherming van opsporingsambtenaren tegen voorzienbare ernstige intimidatie en/of bedreigingen nodig is, kan het verbaliseren onder nummer worden toegestaan.

Dit zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld door de rechercheofficier van justitie. De officier van justitie belast met de portefeuille criminele inlichtingen heeft daarbij een adviserende rol.

Deel dit artikel