Aruba

Aruba heeft instructie opgesteld voor onderhoud mangroven

ORANJESTAD – De Arubaanse Directie Natuur en Milieu heeft een instructie Onderhoud en Zorg Mangrove opgesteld. Daarin wordt het belang van het mangrove-ecosysteem en de verschillende functies ervan toegelicht.

Op Aruba komen verschillende mangrovesoorten voor, waaronder de Fofoti (Conocarpus erectus), Zwarte Mangrove (Avicennia germinans), Witte Mangrove (Laguncularia racemosa) en Rode Mangrove (Rhizophora mangel).

De instructie bevat procedures voor het onderhoud van deze mangroven, zoals snoeien, maar benadrukt dat het zonder de juiste vergunning verboden is om de genoemde mangroven te kappen, te verwijderen of te beschadigen.

Het onderhoud en de zorg voor mangroven zijn toegestaan in verschillende gebieden, zoals stedelijke, commerciële en woongebieden, buffergebieden/overgangsgebieden, waardevolle woongebieden en landelijke gebieden, om toegang te creëren en/of om veiligheidsredenen.

Verantwoordelijkheid

In de instructie wordt de verantwoordelijkheid voor de zorg voor de mangroven verdeeld over verschillende afdelingen. De Dienst Openbare Werken is verantwoordelijk voor het onderhoud en de verzorging van de mangroven in natuurgebieden en beschermde gebieden.

De Fundacion Parke Nacional Arikok is verantwoordelijk voor het behoud van de planten op de locaties die aan haar zijn toegewezen. Klachten en meldingen van schade aan mangroven worden behandeld door het Bureau City Inspector en de Directie Natuur en Milieu.

De controleurs van de Inspector verifiëren en behandelen deze klachten en rapporteren aan de verantwoordelijke minister, politie, Openbaar Ministerie en de internationale organisatie CITES.

Het ecosysteem van de mangrove wordt om verschillende redenen als belangrijk beschouwd. De wortels van de mangrove bieden voedsel en leefgebieden voor veel mariene soorten, beschermen de kustlijn tegen erosie, helpen de waterkwaliteit te verbeteren en houden koolstof vast in hun wortels en weefsels (Blue Carbon).

Maar mangroven worden geconfronteerd met diverse bedreigingen, zoals vernietiging door kustontwikkeling, vervuiling door landbouwafvoer, overbevissing en klimaatverandering die leidt tot een stijgende zeespiegel.

Deel dit artikel