Aruba

Centrale Bank: Toerisme Aruba zorgt voor economische groei in 2023


ORANJESTAD – Het toerisme blijft de belangrijkste motor voor de economische groei op Aruba, ook in 2023. Dat betekent dat de inkomsten uit toerisme een grote rol spelen in de totale waarde van alle goederen en diensten die in het land worden geproduceerd, oftewel het Bruto Binnenlands Product. De Centrale Bank van Aruba heeft vandaag haar Economic Outlook gepubliceerd, waarin ze een update geeft voor 2023 en een eerste voorspelling doet voor 2024.

Na een sterke groei in 2022 blijft het toerisme groeien in het eerste kwartaal van 2023. In deze periode zijn verschillende indicatoren met betrekking tot de toeristische sector positief gestegen, zoals het aantal buitenlandse bezoekers met meer dan dertig procent, de gemiddelde dagelijkse hoteltarieven die bijna vijftien procent hoger waren, en de bezettingsgraad van de beschikbare kamers die ruim vijftig procent hoger was dan het voorgaande jaar.

De toename in toeristische activiteiten heeft ook invloed op andere economische aspecten. Zo zijn de prijzen voor goederen en diensten in het algemeen gestegen, wat leidt tot hogere uitgaven door toeristen vergeleken met het eerste kwartaal van 2022. Ook investeringen en werkgelegenheid laten een verbetering zien, wat bijdraagt aan een positief beeld van de Arubaanse economie.

Voor 2023 wordt verwacht dat het toerisme de belangrijkste factor zal blijven voor de economische groei, met een verwachte stijging van vijf procent in het aantal buitenlandse bezoekers ten opzichte van 2019.

Import

Investeringen dragen ook positief bij aan het BBP, zij het minder dan het toerisme, terwijl de consumptie afneemt. De import zal stijgen als gevolg van de eerder genoemde ontwikkelingen, wat zal leiden tot een tekort op de betalingsbalans. Het verschil tussen de waarde van import en export wordt de betalingsbalans genoemd.

De Centrale Bank voorspelt dat de betalingsbalans in 2023 een tekort zal hebben van bijna 80 miljoen florin. Dit betekent dat er meer geld wordt uitgegeven aan import dan dat er wordt verdiend aan export. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door een grote uitstroom op de financiële rekening als gevolg van herfinanciering van buitenlandse schulden op de lokale markt.

Voor 2024 wordt verwacht dat het aantal buitenlandse bezoekers verder zal stijgen, naar zeven procent boven het niveau van 2019. Ook de investeringen zullen waarschijnlijk op hetzelfde niveau blijven, terwijl de consumptie en export zullen toenemen.

Reële termen

Met al deze overwegingen verwacht de Centrale Bank van Aruba dat het Bruto Binnenlandsproduct, dat wat alle Arubanen in een jaar met elkaar verdienen, in reële termen met bijna een half procent zal stijgen in 2023, als gevolg van bijna vier procent groei in reële export en bijna drie procent aan investeringen in reële termen (zie tabel 1).

Het is belangrijk om te weten dat de economische cijfers worden uitgedrukt in reële en nominale termen. Reële termen betekent dat de cijfers gecorrigeerd zijn voor prijsstijgingen, zodat de groei van de economie echt weergeeft hoeveel meer goederen en diensten er worden geproduceerd en verkocht.

Reële import en reële export verwijzen naar de hoeveelheid goederen en diensten die daadwerkelijk worden geïmporteerd en geëxporteerd, zonder de invloed van prijsveranderingen.

Nominale termen

In nominale termen schat de Centrale Bank dat de economische groei iets meer dan 8,5 procent zal bedragen in 2023 en vier procent in 2024. Deze cijfers vertegenwoordigen een normalisatie in het economische groeipercentage, na de sterke stijgingen na de pandemie in 2021 en 2022.

Nominale termen niet gecorrigeerd voor prijsstijgingen, wat betekent dat de cijfers de totale waarde weergeven van alle goederen en diensten in de huidige prijzen.

Dit kan vertekend zijn, omdat de waarde kan stijgen vanwege prijsstijgingen, omdat de prijzen van goederen en diensten zijn gestegen, zelfs als er geen daadwerkelijke groei in de productie is.

Deel dit artikel