Aruba

Voorbereiding voor Tweede Kamerstemmers met Nederlands paspoort in Aruba

DEN HAAG – In november staat de Tweede Kamerverkiezing op de agenda, en de unit verkiezingen van de gemeente Den Haag heeft stemmers in het buitenland informatie gestuurd over hoe het stemmen in het buitenland gaat verlopen. Het gaat hier om informatie aan geregistreerde kiezers.

Het briefstembewijs van iedere geregistreerde kiezer is al ontvangen door de Nederlandse Vertegenwoordiging. Het stembiljet wordt eind oktober vanuit Den Haag naar de Nederlandse Vertegenwoordiging verzonden.

Stempapieren worden niet op thuisadressen of per e-mail verstuurd. De enige manier om stempapieren te krijgen, is via de Nederlandse Vertegenwoordiging. Deze procedure is in overeenstemming met de Kieswet.

Ophalen

Kiezers moeten hun briefstembewijs en stembiljet in november persoonlijk ophalen bij de Nederlandse Vertegenwoordiging. Zodra het stembiljet beschikbaar is, wordt een melding gestuurd.

Bij het ophalen van het briefstembewijs en het stembiljet is een geldig Nederlands identiteitsbewijs verplicht.

Dat kan een paspoort zijn of een sedula met aanduiding Nederlandse nationaliteit. deze moeten geldig zijn op 9 oktober 2023. Een rijbewijs wordt niet beschouwd als een geldig identiteitsdocument.

Briefstembureau

Bij de Nederlandse Vertegenwoordiging wordt een speciaal briefstembureau ingericht. Hier worden de briefstemmen ook geteld. Wanneer een kiezer zijn briefstembewijs en stembiljet komt ophalen, is er de mogelijkheid om ter plekke een stem uit te brengen.

Hier is een kopie van een Nederlandse identiteitsdocument nodig, want dit is vereist voor een geldige stem. Kiezers kunnen er ook voor kiezen om het briefstembewijs en stembiljet mee naar huis te nemen en in te vullen.

Deze kan ingevuld weer worden ingeleverd bij de Nederlandse Vertegenwoordiging. Als alternatief kunt de kiezer zijn briefstem ook zelf retourneren door deze in de oranje retourenvelop te plaatsen en per post te verzenden. De briefstem moet dan wel uiterlijk woensdag 22 november 2023 om 15.00 uur ontvangen zijn bij het briefstembureau bij de Nederlandse Vertegenwoordiging.

Deel dit artikel