Aruba

Andy Lee benoemd tot nieuwe staatsraad van Aruba

DEN HAAG – Andy Lee is door de Rijksministerraad voorgedragen om benoemd te worden als staatsraad van het Koninkrijk voor Aruba. Zijn benoeming gaat in op 1 januari 2024. Hij volgt mr. Mildred Schwengle op, die de functie tot 1 november 2023 voor een periode van zes jaar bekleedde.

Vice-president Thom de Graaf van de Raad van State is verheugd over de benoeming: “Ik ben blij met de komst van Andy Lee als staatsraad van het Koninkrijk voor Aruba. Het is belangrijk dat de regering van Aruba in nauwe samenwerking met de Raad van State snel een opvolger voor Milly Schwengle heeft gevonden. Andy Lee’s benoeming zorgt ervoor dat het belangrijke werk van de staatsraad voor Aruba binnen de Raad van State van het Koninkrijk voortgezet wordt.”

Andy Lee heeft politieke wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was van 1995 tot 2005 directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek Aruba en werd daarna lid van de Staten van Aruba.

Van 2011 tot 2020 was hij raadadviseur voor de minister van Algemene Zaken van Aruba en vervolgens anderhalf jaar hoofd van de afdeling Onderzoek van de Centrale Bank van Aruba.

De Raad van State van het Koninkrijk, waar Andy Lee deel van zal uitmaken, is een belangrijk adviesorgaan. Deze raad adviseert over zaken die het gehele Koninkrijk der Nederlanden betreffen, waaronder rijkswetten, algemene maatregelen van rijksbestuur en rijksverdragen. In de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk zitten, naast de leden van de Nederlandse Afdeling advisering van de Raad van State, drie extra leden die zijn aangewezen door Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Deze leden nemen ook actief deel aan de wekelijkse vergaderingen van de Afdeling advisering van de Raad van State.

Deel dit artikel