Aruba

Rechter: Overheid Aruba had iets moeten doen aan stank rioolwaterzuivering, zeer nalatig

ORANJESTAD – In een rechtszaak heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba geoordeeld dat de Arubaanse overheid nalatig is geweest in het beheren van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), waardoor Amsterdam Manor Beach Resort jarenlang te kampen had met ernstige stankoverlast en vliegenplagen. Het vonnis, uitgesproken op 13 december, stelt dat de overheid vanaf 2002 tot heden onrechtmatig heeft gehandeld door niet adequaat in te grijpen.

Amsterdam Manor Beach Resort, gelegen benedenwinds van de RWZI, ondervindt sinds de jaren negentig overlast van de installatie. Ondanks verschillende beloften en gedeeltelijke verbeteringen in het verleden, bleef de situatie problematisch. Dit heeft niet alleen geleid tot ongemak voor de gasten en personeel van het resort, maar ook tot potentiële imagoschade voor Aruba als toeristische bestemming.

Het vonnis legt een zware last op de schouders van de Arubaanse overheid. Ze wordt niet alleen verplicht om de schade die het resort sinds 2002 heeft geleden te vergoeden, maar ook om te zorgen dat de RWZI adequaat wordt gerepareerd en onderhouden. De rechter benadrukt de verantwoordelijkheid van de overheid om naast het onderhoud ook de capaciteit van de RWZI in overeenstemming te brengen met de toename van afvalwater door de groei van het toerisme.

Deze uitspraak plaatst de Arubaanse overheid voor een grote uitdaging. Naast de financiële last van de schadevergoeding, moet de overheid nu ook investeren in een duurzame oplossing voor de RWZI. Dit vereist wellicht herziening van de begroting en mogelijk het zoeken naar nieuwe financieringsbronnen.

De zaak benadrukt de noodzaak van verantwoord en duurzaam beheer van openbare voorzieningen op Aruba, vooral gezien de afhankelijkheid van het eiland van het toerisme. Het is nu aan de overheid om niet alleen aan de juridische eisen te voldoen, maar ook om het vertrouwen van zowel de lokale bevolking als toeristen in hun vermogen om milieuproblemen aan te pakken, te herstellen.

Deel dit artikel