Aruba

Aruba en Nederland investeren miljoenen in Nieuw Statistisch Systeem

ORANJESTAD – Een belangrijke stap in de modernisering van Aruba’s statistische gegevensverwerking is gezet. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Nationale Statistische Commissie hebben samen een bedrag van één miljoen florin geïnvesteerd in geavanceerde hardware en software. Deze investering, gedaan eind 2023, is onderdeel van de implementatie van het nieuwe Nationaal Statistisch Systeem (NSS).

De financiering van dit project is gedeeltelijk afkomstig uit de kapitaalinvesteringen van Aruba voor het jaar 2023, met een aanzienlijke bijdrage vanuit Nederland. Het zogenaamde Landspakket, een financiële overeenkomst tussen Aruba en Nederland, heeft voor dit doel een bedrag van bijna anderhalf miljoen florin beschikbaar gesteld.

Het ministerie van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling benadrukt het belang van betrouwbare en toegankelijke gegevens voor diverse gebruikers. Of het nu gaat om lokale en internationale gemeenschappen, de private sector, academici, studenten of overheidsinstanties, de behoefte aan accurate data is universeel.

Het CBS, geleid door de Nationale Statistische Commissie, heeft als doel om met het NSS uiteenlopende gegevensbronnen te integreren en te verwerken tot officiële statistieken. Een belangrijk onderdeel hierbij is het ‘Digital Data Platform’, dat in 2023 uitgebreid geëvalueerd is. Dit platform verzamelt veilig en efficiënt gegevens, een cruciale stap in de richting van geavanceerde data-analyse en -verspreiding.

Naast de technologische vooruitgang, speelt ook het wettelijke aspect een belangrijke rol in de implementatie van het NSS. Er wordt momenteel gewerkt aan een wetsvoorstel dat binnenkort aan de Arubaanse ministerraad wordt voorgelegd. Dit vormt de juridische basis voor het functioneren van het nieuwe statistische systeem.

Deel dit artikel