Aruba

Aruba verlaagt premie ziektekosten gepensioneerden

ORANJESTAD – Een belangrijke wijziging voor gepensioneerden in Aruba: vanaf 2024 betalen zij minder premie voor de Algemene Ziektekosten Verzekering AZV. De Belastingdienst heeft aangekondigd dat de AZV-premie verlaagd wordt naar 5,5 procent over de eerste 30.000 florin aan inkomen of salaris. Dit is een daling van één procent ten opzichte van het eerdere tarief van 6,5 procent, en geldt voor iedereen van 65 jaar en ouder.

Voor gepensioneerden wiens jaarinkomen of -salaris meer dan 30.000 florin bedraagt, geldt een hoger tarief van 10,5 procent over het bedrag dat boven deze grens uitkomt. De premie-inkomensgrens, oftewel het maximale inkomen waarover premie wordt geheven, blijft echter ongewijzigd op 85.000 florin voor het jaar 2024. Dit houdt in dat gepensioneerden met een inkomen boven 85.000 florin een maximaal premiebedrag van 7.425 florin per jaar betalen.

Voor mensen die nog niet gepensioneerd zijn tot 64 jaar verandert er niets. Voor hen blijft de premie-inkomensgrens staan op 85.000 florin per jaar met een premiepercentage van 10,5 procent. Dit resulteert in een maximale premie van 8.925 florin per jaar.

De Belastingdienst roept werkgevers op om rekening te houden met deze wijzigingen bij het berekenen van de AZV-premie voor gepensioneerden. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat het correcte bedrag wordt ingehouden en afgedragen.

Deel dit artikel