Aruba

Economie van Aruba groeit door

ORANJESTAD – De Arubaanse economie blijft groeien. Dit blijkt uit de recent gepresenteerde Economic Outlook voor 2024 en 2025. Het rapport, gepresenteerd door het ministerie van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, schetst een positief beeld van de economische ontwikkelingen van het eiland

Maar er zijn ook waarschuwingen voor inflatiedruk en wereldwijde politieke spanningen die de importprijzen kunnen beïnvloeden.

Het nominale Bruto Binnenlands Product (BBP) van Aruba is aanzienlijk gestegen. In april 2024 werd een jaarlijkse groei van bijna veertien procent gerapporteerd vergeleken met 2022 en 2023. Het BBP voor 2023 bedroeg bijna zeven miljard florin, ruim twaalf procent boven het niveau van 2019.

Voor 2024 wordt een verdere groei van het BBP met bijna negen procent verwacht, gevolgd door een gematigde groei van iets meer dan één procent in 2025. Het BBP voor 2024 bedraagt naar verwachting bijna 7,5 miljard, een half miljard meer dan dit jaar. Voor 2025 wordt een BBP van zes miljard, een daling van anderhalf miljard florin.

De inflatieverwachtingen zijn ruim drie procent voor 2024 en 2,5 procent voor 2025. Door de afhankelijkheid van import, kunnen internationale verstoringen de inflatie op Aruba beïnvloeden.

Toerisme blijft de belangrijkste motor van de economische groei. Een groei van veertien procent in het toerisme wordt verwacht voor 2024, wat ruim 53 procent hoger is dan in 2019. Deze groei draagt bij aan de algemene economische vooruitgang. Investeringen stijgen naar verwachting met bijna twaalf procent in 2024, mede door publieke investeringen en doorlopende hotelprojecten die tegen eind 2024 voltooid zullen zijn.

Risico’s

De economische vooruitzichten voor Aruba in 2024 en 2025 worden beïnvloed door diverse risicofactoren, waaronder inflatie en voorzichtige fiscale hervormingen. Budgettekorten en beperkte financiële middelen vormen aanzienlijke uitdagingen voor de fiscale duurzaamheid en economische stabiliteit.

Aruba’s afhankelijkheid van toerisme maakt het eiland kwetsbaar voor wereldwijde gebeurtenissen, zoals geopolitieke spanningen en economische neergangen. Het conflict in Oekraïne en het Midden-Oosten verhogen de inflatie en verstoren toeleveringsketens, wat gevolgen heeft voor de toerismesector.

Milieu-uitdagingen en de noodzaak van voldoende werkgelegenheid in de toerisme-industrie vergen een evenwichtige aanpak. Om concurrerend te blijven, moet Aruba innoveren en hoogwaardige toeristische ervaringen bieden. Een transparante overheidscommunicatiestrategie en diversificatie van de economie zijn cruciaal voor het opvangen van externe schokken en het waarborgen van duurzame groei.

MARUBA-model

Voor de economische projecties maakt de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI) gebruik van het macro-economische model MARUBA. DEZHI beheert dit model en werkt samen met diverse instanties en lokale experts om nauwkeurige economische voorspellingen te maken.

Het model is specifiek ontworpen om de verbanden tussen verschillende macro-economische factoren en fiscale projecties te verbeteren. Dit omvat het koppelen van fiscale projecties aan macro-economische variabelen en het verbeteren van prognoses voor groei en toerisme door toeristenstromen te koppelen aan externe variabelen en ze te benchmarken tegen prognoses voor andere toerisme-afhankelijke landen in de regio.

De effectiviteit van het model hangt sterk af van de beschikbaarheid van betrouwbare data, de complexiteit en de capaciteit van lokale analisten om het model correct te interpreteren en toe te passen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is voortdurende investering in lokale expertise en dataverzameling essentieel.

Deel dit artikel