Politie en Justitie

Minister Croes en Andrade/Paskal voor de rechter

Enfoke journalist Patrick Paskel (r)-Nelson Andrade (l)

ORANJESTAD – Maandagochtend vond een de rechtszitting plaats waarbij minister Endy Croes tegenover Tera News stond. De zaak draait om de vraag of Tera News schadelijke en ongegronde uitspraken heeft gedaan over de minister, die volgens zijn advocaten rectificatie verdienen.

De advocaten van minister Croes, Suarez en Ruiz, betoogden dat Tera News, het moederbedrijf van 24ora.com en het radioprogramma Enfoke, schadelijke uitspraken heeft gedaan die niet op waarheid berusten. Ze verwezen naar beschuldigingen dat Croes zichzelf en zijn familie zou hebben verrijkt met geld van de Fundacion Lotto pa Deporte (FLPD) en dat er een arrestatiebevel tegen hem zou zijn bevestigd.

Volgens de advocaten zijn deze uitspraken onjuist en schadelijk voor zowel het persoonlijke als het professionele leven van de minister. De verdediging benadrukte dat Croes nooit strafrechtelijk is veroordeeld en dat de beschuldigingen van malversatie ongegrond zijn.

Verdediging

Daartegenover stond de verdediging van Tera News, vertegenwoordigd door advocaat David Kock, die stelde dat de uitspraken van zijn cliënten op waarheid berusten en gebaseerd zijn op het rapport van Ernst & Young over de FLPD.

Kock citeerde uit dit rapport, dat beschrijft hoe Croes tijdens zijn directeurschap betalingen zou hebben verricht aan bedrijven van zijn broer, en dat hij zelfs aandeelhouder zou zijn geweest in enkele van deze bedrijven. Kock benadrukte dat de beschuldigingen van verrijking en malversatie goed gedocumenteerd zijn en niet hoeven te worden gerectificeerd.

In zijn betoog benadrukte Kock ook het belang van de vrijheid van meningsuiting, vooral wanneer het gaat om publieke figuren zoals Croes. Hij stelde dat personen in dergelijke posities meer kritiek moeten kunnen verdragen en dat de media de verantwoordelijkheid heeft om relevante informatie te delen, zelfs als deze controversieel of belastend is.

Uitspraak

De zaak zal op 12 juni 2024 door de rechtbank worden beslist. Beide partijen hebben sterke argumenten naar voren gebracht, en de uitspraak zal bepalend zijn voor de grenzen van journalistieke vrijheid en de bescherming van persoonlijke reputatie.

Deel dit artikel