Aruba

Zorgsector Aruba wil actie van regering en Staten om de zorg te redden

Zorgsector Aruba wil actie van Regering en Staten om de zorg te redden

ORANJESTAD – De zorgsector op Aruba heeft opnieuw een open brief gestuurd naar de regering en het parlement over de bezuinigingen in de zorg. De eerste brief was gestuurd begin dit jaar in januari en leidde tot de instelling van een nationale zorgcommissie, die begin juni een eerste breed advies uitbracht over hoe de komende jaren in en om de zorg hervormd, verbeterd en bespaard kan worden.

Op dit moment constateert de sector dat er niets met dit adviespakket is gedaan. Zelfs is het pakket niet met de Staten gedeeld, terwijl het volgens de sector voor de besluitvorming wel relevant is om over deze informatie te beschikken.

Zonder de brede door de sector voorgestelde aanpak, is besparen op de zorg onwenselijk en zelfs onethisch, staat er in de brief. Indien de verzekeraar niet de fondsen krijgt om aan zijn zorgplicht te voldoen maar er weer breed gesneden zou worden in de budgetten voor de zorg, zullen vele burgers geen toegang meer krijgen tot de zorg, aldus de sector.

Juni

De zorgsector wacht al sinds juni om samen met overheid en verzekeraar tot bespreking, verbetering
en uitvoering van het adviespakket over te gaan. Vanuit Nederland werden de stappen die vanaf
januari richting beoogde hervormingen werden voorbereid, ondersteund door een aanbod om een
gerenommeerd zorgeconoom te betalen.

Deze zou de commissie ondersteunen door het adviespakket door te rekenen en waar mogelijk aanvullingen en aanscherpingen voor te stellen.

De Arubaanse overheid heeft tien besloten de voorgestelde econoom zelf deze opdracht te geven om te vermijden dat deze econoom zich mogelijk verplicht zou voelen op het Nederlandse belang te dienen. Maar het uiteindelijk verstrekken van die opdracht door de overheid lijkt nog steeds niet te zijn gebeurd. Hiermee gaat volgens de artzen kostbare tijd verloren.

Burger

De zorgsector vreest nu dat de gevolgen van dit uitstel op de burgers van Aruba zal worden afgewenteld door in 2022 niet de benodigde budgetten beschikbaar te stellen. De beschikbare zorg in 2022 zal dan lager uitvallen dan 2021 terwijl de zorgvraag juist blijft stijgen.

Het is nu aan u om zich te buigen over de middelen die het Land aan de AZV beschikbaar zal stellen.
We hopen en verwachten dat u daarin de juiste keuzes zult maken. Zoals altijd, zijn wij van harte
bereid mee te denken en te adviseren.

De brief is ondertekend door een groot aantal instellingen in de zorg. De Stichting Ziekenverpleging Aruba, FSMA Respaldo, lnstituto Medico San Nicolas, Huisartsenvereniging Aruba HAVA, Boticavereniging Aruba BVA, de Vereniging van Ziekenhuisspecialisten Aruba, de Vereniging verloskundigen Aruba, Vereniging van Medisch Specialisten Aruba, de Arubaanse Vereniging van Fysiotherapeuten, de Aruba Dental Society de Vereniging Private Laboratoria Aruba, de Vereniging Apothekers Aruba en de Arubaanse Bond voor Werknemers in de Verplegende Instellingen.


Deel dit artikel