Aruba

Bouw hotel Seru Colorado in Aruba moet stopgezet worden tot dat deugdelijke milieueffectrapportage is gemaakt

Bouw hotel Seru Colorado in Aruba moet stopgezet worden tot dat deugdelijke milieueffectrapportage is gemaakt

ORANJESTAD – Fundacion Parke Nacional Aruba, FPNA, zegt dat er geen deugdelijke en betrouwbare milieueffectrapportage is gemaakt voor het hotelproject in Sero Colorado.

Om die reden sluit de natuurbeschermingsorganisatie zich aan bij een rechtszaak die is aangespannen door een groep buurtbewoners uit Sero Colorado tegen de regering van Aruba, die het project goedkeurde.

Three Rivers Real Estate N.V. bouwt op dit moment een groot all-inclusive hotel van zeshonderd kamers in Sero Colorado. De bouwplaats is een paar honderd meter verwijderd van het Marine Protected Area Sero Colorado dat door FPNA beheerd wordt.

Marine Ecosysteem

FPNA is van mening dat het hotelproject is goedgekeurd op basis van een milieueffectrapportage die niet grondig en transparant is uitgevoerd en die ook niet voldoet aan de acht criteria die door de toenmalige minister van Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur en Milieu zijn opgesteld.

Uiteindelijk kan de resulterende magere en gebrekkige 22 pagina’s tellende milieueffectrapportage dat door de overheid is goedgekeurd, worden beschouwd als een ‘greenwashing-document’, aldus FPNA.

Het zou enkel bedoeld zijn om snel de noodzakelijke hokjes op de criterialijst af te vinken voor het verkrijgen van de benodigde bouwvergunningen, zonder de intentie om de milieueffecten van het ontwikkelingsproject te mitigeren of te beperken.

Ecologie

In de conclusie van de milieueffectrapportage staat dat de activiteiten van het hotelproject geen invloed hebben op de lokale omgeving en ecologie. Een dergelijke conclusie is voor FPNA een voorbeeld van een ernstig gebrek aan kennis in dit onderzoek en de analyse met betrekking tot het kwetsbare, droge landschap van Aruba.

FPNA weet uit eigen, uitgebreide waarnemingen dat het Sero Colorado-gebied de thuisbasis en het voedselgebied is van zeer bedreigde en/of endemische soorten zoals de katoenstaartkonijn en de Arubaanse holenuil. Andere wettelijk beschermde soorten die in het gebied voorkomen zijn bijvoorbeeld de Arubaanse renhagedis en diverse cactussoorten, maar ook vele vogelsoorten.

De toename van menselijk activiteit en de uit dit project voortvloeiende licht- en geluidsoverlast zal ongetwijfeld van invloed zijn op nestelende zeeschildpadden en de migrerende sternen die dit deel van de kust van Aruba gebruiken voor rust, foerageren en voortplanting.

Bovendien geeft de milieueffectrapportage niet aan dat de bodemlaag voldoende is onderzocht en geëvalueerd, met inbegrip van de mijnen, tunnels, kloven en zinkgaten, die ook als luchtpassages fungeren en een thuisbasis zijn voor verschillende soorten zoals vleermuizen en ongewervelde dieren, waaronder een endemische zweepspin.

Stopzetten

Op basis van de MER die is opgemaakt voor het all-in hotelproject in Sero Colorado, stelt FPNA dat deskundige kennis en betrokkenheid van het publiek ook aanzienlijk ontbreekt.

Betrokkenheid van belanghebbenden zouden een belangrijk onderdeel van een milieueffectrapportage moeten zijn, inclusief de onderling gerelateerde sociaaleconomische, culturele en menselijke gezondheidseffecten.

Daarom moet volgens FPNA het project worden stopgezet en een nieuwe, deugdelijke milieueffectrapportage worden opgesteld voor dit project. Daarnaast moet een duurzaamheidsbeheersysteem deel uitmaken van het project om ervoor te zorgen dat onvoorziene effecten of tekortkomende mitigatiemaatregelen tijdig worden geïdentificeerd en aangepakt.

Hotels hebben bijvoorbeeld de neiging om invasieve soorten aan te trekken, waaronder ratten, boa’s en verschillende soorten niet-inheemse vogels die veelal de omliggende natuur en fauna in negatieve zin beïnvloeden. Hoe gaat dit grootschalige hotel deze gevolgen structureel mitigeren en/of voorkomen, vraagt FPNA zich af.


Deel dit artikel