Aruba

Historische dag voor Leerorkest Aruba

Historische dag voor Leerorkest Aruba

ORANJESTAD – De schoolbesturen van SKOA, DPS, SPCOA en Montessori en het bestuur van het Leerorkest Aruba hebben deze week een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierbij was Marco de Souza, directeur en oprichter van het Leerorkest Nederland aanwezig. 

In deze samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat het Leerorkest Aruba aan alle geïnteresseerde scholen van deze schoolbesturen online Algemene Vormingslessen (AMV) zal gaan verzorgen in het aankomende schooljaar 2021-2022.

Dit jaar is het Leerorkest Aruba al gestart op 5 pilotscholen met deze online AMV-lessen, met een groot succes.

Zowel de kinderen als de leerkrachten krijgen wekelijks muzieklessen die de projectleiding van het Leerorkest Aruba, Johnny Croes en Juliette van Romondt, samen met muziekdocent Jaderick Croes, opnemen.

De wens van het Leerorkest Aruba is om aan alle kinderen op Aruba muziekles te kunnen bieden. Door deze samenwerkingsovereenkomst is deze droom nu werkelijkheid geworden. 

Leerorkest Aruba zal komend schooljaar gaan starten met het aanbieden van online AMV lessen in de 2e klassen, en deze vervolgens uitbouwen in de jaren erna vanaf de kleuterklassen tot en met de kinderen van de 6e klas.

De scholen die meedoen zullen een abonnement op een database krijgen waarop al deze lessen te vinden zijn, en af te spelen zijn in de klaslokalen door middel van een link. 

Op 2 pilotscholen is Leerorkest Aruba daarnaast in het afgelopen jaar gestart met muzieklessen op echte orkestinstrumenten. Dit is op Colegio Laura Wernet Paskel en Prinses Amalia basisschool. 

Komend schooljaar zullen op nog eens drie extra basisscholen lessen aangeboden worden op orkestinstrumenten, namelijk op Graf von Zinzendorf ( SPCOA ) , st. Paulus basisschool ( SKOA ) en de Adventist Academy Aruba ( SOAZA) .

In totaal worden er dan op 10 verschillende instrumenten gespeeld door de kinderen; viool, cello, contrabas, trompet, trombone, hoorn, klarinet, dwarsfluit, harp en drums. In de toekomst hoopt het Leerorkest Aruba nog uit te kunnen breiden met de orkestinstrumenten op de scholen. 

De bestuursleden van Leerorkest Aruba; mevr. Grace Maduro, voorzitter, dhr. Stanley Looman, penningmeester, mevr. Janice Poeran, secretaris en mevr. Dilma Arends en dhr. Johnny Croes, algemene leden, zijn erg trots op wat het Leerorkest Aruba in de afgelopen twee jaar heeft bereikt, en van de Corona pandemie iets positiefs heeft weten te maken. 

“Pasobra Musica ta pa tur mucha” 

Deel dit artikel