Economie

Stroomonderbreking in Aruba door problemen met gasturbine

Foto 24hora

ORANJESTAD – Aruba is gisteravond getroffen door een brown-out nadat een gasturbine van water- en energiebedrijf WEB uitviel. Elmar heeft vervolgens een andere generator ingeschakeld om stroom te leveren aan een klein deel van het eiland. Maar er was een aanzienlijke vertraging voordat WEB de stroomvoorziening naar andere wijken kon herstellen.

Een brandstoflek in een gasturbine bij de WEB-centrale was de oorzaak van de stroomonderbreking Dit incident, dat rond de late middaguren begon, resulteerde in een brown-out die uiteindelijk ongeveer zes uur duurde. Naast het lek waren drie belangrijke generatoren niet beschikbaar, waardoor een groot deel van Aruba zonder stroom zat.

Vanwege het brandstoflek en het daarmee gepaard gaande brandgevaar was het volgens de veiligheidsprotocollen niet mogelijk om de turbine operationeel te houden. De reparatiewerkzaamheden aan het lek namen enige tijd in beslag, en er waren vertragingen bij het resetten en herstarten van de turbine.

Normaal gesproken wordt de gasturbine alleen gebruikt tijdens noodsituaties of wanneer de vraag naar stroom hoog is. Maar deze was nu in gebruik omdat twee van de RECIP motoren uit service waren voor reparatie en een derde onderging regulier groot onderhoud. Bovendien viel de windenergie, die tegelijkertijd tot 1-2 MW was gedaald, weg, waardoor er onvoldoende energie beschikbaar was om aan de hoge vraag te voldoen.

Met een piekvraag die 20-25 MW hoger ligt dan vorig jaar rond deze tijd, bevindt het elektriciteitsnet zich in een delicate situatie. WEB roept de gemeenschap op om bewust om te gaan met elektriciteitsgebruik en biedt excuses aan voor het ongemak veroorzaakt door deze uitgebreide stroomonderbreking.

Deel dit artikel