Aruba

Milieu in gevaar door gebrekkige rioolwaterzuivering

ORANJESTAD – Door grootschalige problemen rond de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) bij de Bubaliplas, dreigt ongezuiverd water in het milieu terecht te komen. Dienst Openbare Werken (DOW) slaat alarm omdat de dienst geen geld heeft om de installatie te vervangen, terwijl dat hard nodig is.

De installatie die werd gerenoveerd in 2007, kan 4500 kubieke meter vuil water verwerken per dag. Vanuit de omliggende hotels wordt echter zo’n 8000 kuub aangeboden. De verouderde rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) vormt daardoor een gevaar voor het toerisme, de economie en de natuur. De installatie moet zo snel mogelijk worden vervangen. Geld is er echter niet, volgens verantwoordelijk minister Ursell Arends (Raiz) van Natuur.

Aruba heeft drie RWZI’s: bij Bubali, Parkietenbos en Zeewijk. De RWZI van Parkietenbos is gebouwd in 2007 en bedoeld voor afvalwater uit septic tanks. Het is een moderne installatie, gericht op 1.500 kubieke meter water per dag. Op dit moment verwerkt Parkietenbos 1.550 kubieke meter. De RWZI’s van Zeewijk (2008) en Bubali (1972) zijn bedoeld voor rioolwater. Zeewijk is gebouwd voor 5.000 kubieke meter en verwerkt op dit moment 500 kubieke meter per dag. 

Volgens minister Arends is de enige oplossing dat RWZI Bubali zo snel mogelijk wordt gerenoveerd. De overheid heeft daar echter geen geld voor. Arends maakte daarom bekend dat hij bezig is met een zogeheten businesscase, om op die manier toch snel geld te krijgen en de installatie bij Bubali te vernieuwen.

In 2020 is al 3,8 miljoen florin in Bubali geïnvesteerd, maar dit is lang niet voldoende om de RWZI te vernieuwen.

Deel dit artikel