Gezondheidszorg

Bedbezetting Horacio Oduber Hospital normaliseert 

ORANJESTAD – In maart werden 780 patiënten opgenomen in het Horacio Oduber Hospital. Dat is minder dan in februari, toen waren dat 811 patiënten. In januari was het aantal nog hoger: 882 patiënten. De gemiddelde duur van een ziekenhuisopname in maart was 4,1 dag. De bedbezetting was bijna 85 procent, een daling vergeleken met februari, toen dit bijna honderd procent was. 

Er vonden in maart 514 operaties plaats in het ziekenhuis, minder dan de 551 in februari. De Spoedeisende Hulp behandelde in maart bijna drieduizend patiënten, meer dan de ruim 2.800 in februari. Het is belangrijk te vermelden dat bijna de helft van het totaal aantal gevallen op de Spoedeisende hulp geen spoedeisende hulp nodig had.

In maart werden er 71 baby’s geboren in het ziekenhuis, waarvan 33 jongens en 38 meisjes. De Bloedbank Aruba ontving in februari 154 bloeddonaties.

De specialisten in het ziekenhuis voerden bijna zevenduizend patiëntenconsultaties uit, ruim vierhonderd meer dan in februari. De afdeling radiologie voerde 4.500 tests uit, waaronder CT-scans, MRI’s, echo’s en meer. In totaal bezochten ruim elfduizend mensen het LABHOH voor diagnostische tests. In maart mochten achthonderd patiënten het ziekenhuis verlaten en terugkeren naar huis.

Deel dit artikel