Nieuws op Aruba

Discussie rond minister Endy Croes luwt niet

Foto – minister van Onderwijs Endy Croes

ORANJESTAD – De nog maar net beëdigde minister van Onderwijs Endy Croes (MEP) ligt onder vuur. Hij weersprak in een persconferentie de bewering dat hij in een rechtszaak is verwikkeld met Lotto Pa Deporte, een stichting die onder de overheid valt en waar hij ooit op grond van “dringende redenen” is ontslagen als algemeen directeur. De oppositie in het parlement vindt deze vorm van belangenverstrengeling niet acceptabel, maar de bewindsman zelf ziet geen problemen.

Accountantskantoor Ernst & Young (E&Y) heeft volgens de uitspraak in hoger beroep van januari van dit jaar, onrechtmatig gehandeld jegens de toenmalige MEP-Parlementariër Jan Hendrik “Endy” Croes. Die werd op grond van een rapport van E&Y ontslagen zonder financiële vergoeding.

Croes werd op 1 april 2001 directeur van de stichting Lotto pa Deporte. De jaren daarvoor had hij zitting in de Raad van Bestuur. Op 4 januari 2010 werd hij op non-actief gesteld omdat er aanwijzingen waren van financiële malversaties. Croes en zijn broer Ricky, die financieel directeur was van Lotto zouden daarbij betrokken zijn geweest. E&Y kreeg de opdracht een onderzoek te verrichten naar de financiële administratie en specifiek te kijken naar het handelen van de broers. 

Hun rapport loog er niet om. De directeur zou onbevoegd geld hebben uitgegeven en zijn eigen bedrijven opdrachten hebben gegund voor promoties. In nog geen jaar tijd had Croes twintig buitenlandse dienstreizen – kosten 110.000 gulden – gemaakt waarvan de meeste zonder toestemming van het bestuur en de zakelijke aard niet is aangetoond. De uitgaven die hij tijdens die reizen deed met de creditcard van de stichting werden niet verrekend met de daggeldvergoeding. Ook reisden er derden met Croes mee op kosten van de stichting.

Op grond daarvan werd hij ontslagen. Bij de kortgedingrechter ving hij bot, want die meende dat de genoemde feiten in het rapport van voldoende gewicht waren om ontslag op staande voet te rechtvaardigen. 

Endy Croes betichtte E&Y ervan een rapport te hebben opgesteld dat op een aantal punten bezijden de waarheid was en hem had geschaad. Hij spande een rechtszaak aan, maar de rechter oordeelde dat het rapport dan wellicht tekortkomingen bevatte, maar dat Croes de gelegenheid had gekregen en benut om commentaar te leveren, dus dat het rapport beide kanten belichtte.

Het Statenlid wilde zijn goede naam in ere herstellen en ging in beroep. De drie rechters die zich over de zaak bogen vonden het rapport ongebalanceerd. Ze menen dat beschouwd kan worden als een onrechtmatige daad dat Croes te weinig ruimte heeft gekregen om zijn kant van de zaak te laten horen. 

Daarmee is overigens niet gezegd dat Croes zich niet schuldig heeft gemaakt aan financiële malversaties. De ontslagzaak zal opnieuw moeten worden bekeken. Mocht daaruit komen dat Croes wel verwijtbaar heeft gehandeld, dan rijst de vraag wat dat betekent voor zijn politieke carrière, nu de regering integriteit tot speerpunt heeft gemaakt van het beleid. 

Minister-president Evelyn Wever-Croes die integriteit hoog in het vaandel zegt te hebben, heeft nog niet gereageerd op het verwijt van belangenverstrengeling aan het adres van haar partijgenoot. Croes probeert intussen via een civiele procedure een schadevergoeding van E&Y te krijgen wegens gederfde inkomsten.

Deel dit artikel